Álláspályázatok

Visszalépés
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 70689
Intézményi iktatószám: 452/2024/M

Pályázati felhívás

Szociális Gondozó Központ
családsegítő

munkakör betöltésére

A Szociális Gondozó Központ (Érd, Topoly utca 2.) pályázatot hirdet

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítő munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör(ellátandó feladatok):

A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és közösségi csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása.

A betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 2313 Szociális munkás és tanácsadó

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

A betöltendő állás jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan idejű, heti 40 óra, általános munkarend, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az irányadó. Munkába járás költségtérítése a 39/2010.(II. 26) Korm. rendelet szerint, valamint "cafeteria" és munkaruha juttatás a fenntartó, Érd Megyei Jogú Város 17/2008. (III. 28.) rendelete alapján.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség,
  • erkölcsi bizonyítvány,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség, képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2.sz. melléklete szerint a munkakör ellátásához szükséges végzettség megléte.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat? Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat? Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • motivációs levél,
  • a Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • részletes szakmai önéletrajz
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. augusztus 29.

A pályázat benyújtásának és elbírálásának módja:

A pályázat benyújtható elektronikus úton Barkóczy Pamela részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail címre. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatok elbírálása folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje:

2024. augusztus 30.

Az állás tervezett betölthetőségének időpontja: 2024. szeptember 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Közszolgállás portál (kozigallas.ksz.gov.hu), Érdi Újság, Érdi honlap, ÉrdMost.hu

Visszalépés