Álláspályázatok

Visszalépés
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 70684
Intézményi iktatószám: 450/2024/M

Pályázati felhívás

Szociális Gondozó Központ
GONDOZÓ

munkakör betöltésére

A Szociális Gondozó Központ (Érd, Topoly utca 2.) pályázatot hirdet

Szociális Gondozó Központ - Érd
Házi segítségnyújtás
gondozó munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör(ellátandó feladatok):

A gondozást-ápolást igénybe vevő személyek önálló életvitelének fenntartása, saját lakókörnyezetükben történő biztosítása. A speciális szakmai ésközegészségügyi előírások betartásával területi gondozási feladatok ellátása. A házi segítségnyújtásban a gondozó feladata a gondozást igénybe vevő személyes higiénéjével kapcsolatos feladatok, a lakókörnyezetében végzett feladatok, élelmezés, egészségügyi ellátási feladatok. A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének, és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

(Szakképesítési követelmény: a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete alapján )

A betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 3513 szociális gondozó, szakgondozó

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): egyéb

A betöltendő állás jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan idejű, heti 40 óra, általános munkarend, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az irányadó. Munkába járás költségtérítése a 39/2010.(II. 26) Korm. rendelet szerint, valamint "cafeteria" és munkaruha juttatás a fenntartó, Érd Megyei Jogú Város 17/2008. (III. 28.) rendelete alapján.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség,
  • erkölcsi bizonyítvány,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség, képesítés:

Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség,vagy részszakma (középfokú szakképzettség), Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása, középfokú képesítés, Általános ápoló és asszisztens, Szociális gondozó ápoló

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat? Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat? Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • motivációs levél,
  • a Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. július 17.

A pályázat benyújtásának és elbírálásának módja:

A pályázat benyújtható elektronikus úton Bános Beatrix részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail címre. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vehetnek részt. A pályázatok elbírálása folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje:

2024. július 19.

Az állás tervezett betölthetőségének időpontja: 2024. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Közszolgállás portál (kozigallas.ksz.gov.hu), Érdi Újság, Érdi honlap, ÉrdMost.hu

Visszalépés