Álláspályázatok

Visszalépés
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 72480
Intézményi iktatószám: 460/2024/M

Pályázati felhívás

Szociális Gondozó Központ
TERÁPIÁS MUNKATÁRS

munkakör betöltésére

A Szociális Gondozó Központ (Érd, Topoly utca 2.) pályázatot hirdet

Szociális Gondozó Központ - Érd
Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központba
TERÁPIÁS MUNKATÁRS munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör(ellátandó feladatok):

Intézményünk fogyatékossággal élő személyek részére nyújt nappali ellátást és foglalkoztatást.

A terápiás munkatárs főbb feladatai:

 • Egyéni és csoportos terápiás foglalkozások tervezése és vezetése.
 • Az ellátottak fizikai, mentális és érzelmi jólétének támogatása.
 • Szükség esetén gondozási feladatok.
 • A kerámia műhely munkájának segítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik tapasztalattal rendelkeznek fogyatékos személyekkel végzett munkában, van terápiás tapasztalatuk.

(Szakképesítési követelmény: a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete alapján )

A betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 3511 szociális segítő

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): egyéb

A betöltendő állás jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan idejű, heti 40 óra, általános munkarend, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az irányadó. Munkába járás költségtérítése a 39/2010.(II. 26) Korm. rendelet szerint, valamint "cafeteria" és munkaruha juttatás a fenntartó, Érd Megyei Jogú Város 17/2008. (III. 28.) rendelete alapján.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség, képesítés:

Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Szociális munka és tanácsadás, Szociális munka, gyógypedagógia területén szerzett közép vagy felsőfokú végzettség.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat? Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat? Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél,
 • a Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. július 26.

A pályázat benyújtásának és elbírálásának módja:

A pályázat benyújtható elektronikus úton Bános Beatrix részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail címre. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2024. július 31.

Az állás tervezett betölthetőségének időpontja: 2024.augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Közszolgállás portál (kozigallas.ksz.gov.hu), Érdi Újság, Érdi honlap, ÉrdMost.hu

Visszalépés