Hajléktalanellátás

Ügyeleti telefonszám: 06 23 336 8773

Érd város hajléktalanokat ellátó intézménye jelenleg még a település külvárosi részén, a Fehérvári út 89 sz. alatt található. Itt található az az épületegyüttes, amely otthont ad az éjjeli menedékhely, az Átmeneti szálló, és a Nappali melegedő számára.

Cím: 2030 Érd, Fehérvári út 89-81.
Telefonszám: 06 23 328 1009
Email:

Éjjeli menedékhely

Az épület földszintjén található az éjjeli menedékhely, 23 férőhellyel a fedél nélküli férfiak részére. Krízishelyzetbe került, hirtelen lakhatási gonddal küzdő ügyfeleknek nyújt segítséget. Minden nap 17:30-tól másnap reggel 8 óráig tart nyitva. Tisztálkodásra, ruházat tisztántartására, élelem tárolására és főzésre közös használatú helységek állnak rendelkezésre. Az ügyfelek a személyes használati tárgyaikat elzárható szekrényekben tarthatják, értékeikre külön megőrzést biztosítunk.

A férőhelyet és a szolgáltatást a jogszabálynak megfelelő felvételi követelmények teljesülése után lehet igénybe venni. Erről bővebben tájékoztatást adunk személyesen a 2030 Érd Fehérvári út 89.szám alatt, valamint telefonon a 0620-336-8773-as számon. Munkatársaink 24 órába felügyeletet látnak el, ezzel is biztosítva a segítségkérő személy szociális biztonságérzetét. A szociális munka eszközeivel kollégáink segítik a hozzánk forduló ügyfelek mielőbbi boldogulását, az egyéni és társadalmi normáknak és elvárásoknak megfelelő emberibb élet kialakítását. Tanácsadás és esetkezelés lehetősége mellett segítjük ügyfeleinket a további szolgáltatásokhoz való hozzáférésben.

Átmeneti szálló

Az átmeneti szálláson olyan ügyfelek jelentkezését várjuk, akik tartósan a hajléktalanság csapdájában ragadtak, és motiváltak abban, hogy változtassanak életükön. A változtatásra és az új élet kialakítására egy év áll rendelkezésre. Ebben az időszakban a szociális szakemberek tanácsadással, esetkezeléssel, az egyén személyiségéhez igazodó gondozással és készségfejlesztéssel, segítik ügyfeleinket az elérni kívánt cél megvalósításában. Amennyiben szükséges a segítő tevékenység az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyelet és háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás szolgáltatási elemeket is biztosít.

Sajnos előfordul, hogy a hajléktalan létet nem mindenki tudja egy év alatt elhagyni. Ebben az esetben sem engedjük el ügyfeleink kezét, és amennyiben szükséges a szakmai csoport javaslata alapján az intézményvezető akár további egy évet is biztosíthat a rászoruló számára. Klienseink többsége azzal a céllal érkezik az intézménybe, hogy rövidtávon rendezze lakhatási problémáját, kapcsolatait, és esélye nyíljon a megtakarításra. Jelenleg a szálló kapacitása 12 férfi és 10 nő számára biztosít lakhatást. A nők esetében az elhelyezés két három és egy négyágyas szobában történik, még a férfiak esetében 3-4-és egy 5 ágyas szobában biztosít lakhatást szolgálatunk.

Nappali melegedő

Elsősorban hajléktalan személyek részére biztosítunk lehetőséget nappali tartózkodásra, a szabadidő tartalmas eltöltésére. A krízishelyzet megoldásán túl rehabilitációs munkával támogatjuk a kliens önálló életvitelének kialakítását és visszailleszkedését a társadalomba.

A Melegedő sok esetben egy biztos pont a rászoruló ügyfeleink életében, ezért elérhetősége kiemelten fontos. Ezért a hét minden napján 08:00-tól 18:00-ig nyitva tartunk, és fogadjuk a hozzánk betérő ügyfeleket. A segítő folyamat során az ügyfél saját képességeinek valamint aktuális fizikai, mentális állapotának megfelelő mértékben bevonásra kerül problémáinak megoldásába az önálló életvitelre való alkalmasság kialakítása céljából.

Amit tudunk biztosítani: higiénés lehetőségek (WC, zuhanyzó); elsősegélynyújtást, egészségügyi ellátások megszervezését, mentális gondozást, csoportfoglalkozást, szabadidős tevékenységeket (társasjáték, kártyajátékok, filmek nézése stb.), munka és lakhatási lehetőségek felkutatását, ügyintézést, iratpótlást, szociális információk nyújtását és tanácsadást, adományok közvetítését. Lehetőséget biztosítunk a hajléktalan személyek részére: nappali tartózkodásra, közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, étkezésre, szakképzett munkaerővel szociális ügyintézésre, postacím biztosítására, küldemények átadására. A felvételnél szükséges: 6 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő és 6 napnál nem régebbi negatív bőrgyógyászati lelet, ezek mellett 18.életévét már be kellett tölteni és Pest-megyei lakcímmel kell rendelkezni. Menekült státusszal rendelkező külföldi személy esetében az jöhet hozzánk, akinek letelepedési engedélye van.

Utcai szolgálat

Az utcai szociális szolgálat célja az utcán életvitelszerűen tartózkodó személyek, szociális és mentális segítése. Feladatunk az ellátási területen élő hajléktalan emberek felkutatása, gondozásba vétele, kapcsolattartás, esetkezelés, illetve a krízis időszakban a napi figyelemmel kísérés.

Veszélyhelyzet esetén szükségesen intézkedünk: a helyszínen megvárjuk az ellátást és az intézkedést nyújtó személyeket (orvosi ügyelet, mentő, rendőrség, stb.). Céljaink között szerepel az intézményi elhelyezés és/vagy az arra való motiváció, ösztönzés. Sokszor ez a legnehezebb feladat, mert azok a személyek, akik életvitelszerűen rendezkednek be az utcai életformára és létfenttarásra, nem szívesen választják a bentlakásos intézményeket a bezártság érzet miatt.

A folyamatos kapcsolattartás során információkat adunk át a gondozottaknak, ügyintézésekben nyújtunk segítséget, étel és ruha adományokkal támogatunk és a fizikai, mentális állapotukat figyelemmel kísérjük. Szükség esetén az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz az eljutásban is segítünk, tanácsot adunk, életviteli problémák megoldásában segítünk és a konfliktushelyzetek kezelésében is próbálunk segítséget adni.

Feladatunk még a támogató rendszerek feltérképezése, családi kapcsolatok felkutatása és erősítése valamint a segítségre szoruló fedél nélkül élők fellelhetőségi helye a szociális térkép használatával. Krízis időszakban fokozottabban járjuk a területet (terepbejárás) és a nemcsak utcán élő hajléktalanokkal tartjuk a kapcsolatot, - hanem minden olyan ügyféllel, aki akár áldozatául is eshet a szélsőséges időjárási viszonyoknak Ezek a személyek, családok, életközösséget alkotó párok fokozottabban veszélyeztetett helyzetben vannak: bármikor kilakoltathatják őket, a lakhatásra sokszor nem alkalmas ingatlan, épület, viskó (nincs áram, fűtés, víz) bármikor életveszélyessé válhat.

Az utcai szolgálat feladatai:

Igénybevétel módja:

Jelzés alapján bármelyik intézmény, szervezet és magánszemély is bejelentheti észrevételét illetve segítséget kérhet. A szolgáltatás önkéntesen, térítésmentesen vehető igénybe.

Ellátási terület: Érd, Tárnok, Diósd