Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtást a város területén élő idős vagy egészségi állapota miatt rászoruló helyi lakos vehet igénybe. Az ellátás elsődleges célja az, hogy biztosítsa az ellátott számára az önálló életvitel fenntartását. A szolgáltatást igénybe vevők ellátása saját otthonukban történik, az egyéni szükségletek és igények figyelembevételével.

A gondozó jelenléte biztonságérzetet jelent az ellátott számára, sok esetben családpótló szerepet betöltve a rászoruló ember életminőségét javítja. A szolgáltató és az ellátást igénybevevők között folyamatos kapcsolattartást biztosítunk személyesen, illetve telefonon.

Szolgáltatásunk igénybe vétele esetén,

A gondozók segítenek:

A szolgáltatás igénybevételének feltételei

A házi segítségnyújtás ideje 7:30 és 15:30 közötti időszakban történik. Időtartamát és gyakoriságát az ellátást megszervező koordinátor és az ellátott közötti egyeztetéssel határozzák meg. Az alapvetőú gondozási, ápolási feladatok elvégzése elsőbbséget élvez a szociális segítség tevékenységbe tartozó feladatokkal szemben.

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét a fenntartó önkormányzat rendeletben állapítja meg. A térítési díj összege nem haladhatja meg a jövedelem 25 %-át házi segítségnyújtás, 30%-át házi segítségnyújtás és étkezés esetén. Az étkezési szolgáltatás igénybevételáéhez 2 db ételhordó szükséges.

A térítési díj összegének felülvizsgálatása évente két alkalommal van lehetőség. Rendkívüli esetben, ha az ellátott jövedelme valamilyen okból olyan mértékben csökken, hogy a térítési díjat nem tudja megfizetni, illetve, ha a jövedelme az öregségi nyugdíj 25%-át meghaladó mértékben növekedett.