Idősek Otthona

Érdliget csendes, kertvárosi részén található, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. 2-3, illetve 4 ágyas elhelyezést biztosítunk lakóink számára, emeletenként közösségi helyiségekkel. Az épülethez tartozó kertben kellemesen tölthetik idejüket az itt élők. Az ápolás-gondozáson kívül a mentálhigiénés csoport gondoskodik az igények szerinti tartalmas szabadidős tevékenységekről.

Az Idősek otthonában az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött érdi lakóhellyel rendelkező személy látható el, akinek gondozási szükséglete III-as fokozatú, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel. Ellátható továbbá az a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is, aki a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletnek megfelelően III-as fokozatú gondozási szükséglettel rendelkezik, valamint ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az idősek bentlakást nyújtó intézményében ápolást és gondozást biztosítunk az önmaguk ellátásáról nem, vagy csak részlegesen gondoskodni képes szépkorúaknak. Hatékony és élménydús, hasznos programok által, egyénre szabott gondozási tervek alapján, a készségek és képességek fenntartására törekszünk, az önellátási és társas funkciók életkor előrehaladtával való romlásának csökkentésével.

Igyekszünk családias környezet megteremtésével biztosítani lakóink számára a kiegyensúlyozott, biztonságos és aktív időskor lehetőségét. Minden esetben szem előtt tartjuk az ellátottak fizikai és szellemi szükségleteit, tekintettel meglévő képességeikre, érdeklődésükre és egészségi állapotukra. A szolgáltatás érdi lakosok számára érhető el térítési díj ellenében, amit jövedelmük alapján állapítunk meg.

Szolgáltatások

Hogyan lehet bekerülni az otthonba?

Az elhelyezés feltétele, III-as fokozatú gondozási szükséglet megállapítása. A gondozási szükséglet vizsgálatát a szervezeti egység vezető végzi el lakóhelyén, miután az elhelyezésre várakozó kérelmét benyújtotta az intézménybe. A vizsgálatnál figyelembe vesszük a jelentkező egyéb körülményeit is (lakás, család, elesettség, magányosság stb.). Kérelemhez a háziorvos igazolását is csatolni szükséges, valamint minden egyéb dokumentumot, amely a jelentkező betegségeit igazolja. (pl.: kórházi zárójelentés) A havi térítési díj, a megállapított jövedelem 80%-a, mely a jövedelem és vagyonnyilatkozat kitöltését követően lesz konkrét összegben kiszámolható . További információk átadása céljából kérjük, keresse meg intézményünket.

Az ellátás igénybevételéhez szükséges iratok