Szociális Gondozó Központ

Érd Megyei Jogú Város

integrált szociális intézménye

Szociális Gondozó Központ

A mindennapok megoldása

A Szociális Gondozó Központ Érden és az Érdi Járás és Pest megye területén lát el szociális és gyermekvédelmi tevékenységet.

Felkészült szociális szakembereink készséggel segítenek -, koruk, fogyatékosságuk, illetve szociális helyzetük miatt nehéz helyzetbe került érdi lakosok számára. Célunk, hogy a hozzánk forduló rászorulók részére elérhető közelségbe, rövid határidőn belül egyénre szabott segítséget nyújtsunk. Őszintén remélem, hogy honlapunk megfelelő információt nyújt a személyes kapcsolat felvételére, tájékozódására Önnek arról a szolgáltatási formáról, ami leginkább megoldást jelent a problémájára.

Az intézmény gyermekvédelmi ellátórendszere a Gyermekjóléti Központból (mely a járásba tartozó települések veszélyeztetett gyermekeinek ellátásában, a veszélyeztetettség mérséklésében és megszűntetésében tevékenykedik) és a települési támogatásokat nyújtó családsegítő szolgálatból áll.

Szakembereink között szociális szakemberek (szociális munkások, szociálpedagógusok), pszichológusok, családterapeuták és pedagógusok segítik a gyermekeket és a családokat. A Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatása az óvodai és iskolai szociális munka, melynek keretében a központ szakemberei a járás valamennyi óvodájában és iskolájában minden nevelési-oktatási napon elérhetők, támogatva azok gyermekvédelmi tevékenységét, továbbá a csellengő gyerekek felkutatására és számukra speciális támogatásokat nyújtó utcai-lakótelepi szociális munka, mely azon túl, hogy a közterületeken végez komoly gyermekvédelmi tevékenységet, a település ifjúsági irodákát is működteti. A Gyermekjóléti Központunk speciális szolgáltatása a kapcsolatügyelet, ahol azok a különélő szülők és nagyszülők tarthatják a kapcsolatot gyermekükkel, unokájukkal, akik a mindennapokban egymással nem tudnak a gyermek érdekeit szem előtt tartva együttműködni.

A gyermekjóléti szolgáltatásunk 24 órában elérhető, a nyitvatartási időn túl krízistelefont működtet annak érdekében, hogy egyetlen gyermek se kerüljön számára veszélyes helyzetbe annak okán, hogy az őt érő nehézség az intézmény nyitvatartási idején kívül következett be.

A gyermekvédelmi ellátórendszerünk pótolhatatlan, otthont nyújtó ellátás keretében gondoskodik azokról a családokról, akik lakhatási-anyagi nehézséggel küzdenek, melynek köszönhetően a gyermekeket nevelő szülők amellett, hogy továbbra is gondoskodnak gyermekeikről, megfelelő támogatást kapnak ahhoz, hogy a későbbiekben mind a munkaerő-, mind a lakáspiacon nagyobb esélyekkel rendelkezzenek.

A szociális terület szakemberei az idősek, fogyatékkal élők és lakhatási nehézséggel küzdők számára nyújtanak szükségleteknek megfelelő segítséget a mindennapi nehézségeik leküzdésében. Az idősek számára a mindennapi élethelyzeteik otthonaikban történő megoldását a házi segítségnyújtók ápoló-gondozó tevékenységén keresztül támogatjuk, a biztonságuk érdekében jelzőrendszeres készüléken keresztül 24 órás felügyeletet és szükség esetén ellátást biztosítunk.

Az érdeklődők minden hétköznap programokon vehetnek részt a nappali ellátásként működő idősek klubjában, akiknek pedig ennél több segítségre van szüksége, az idősotthonban kaphat segítséget. Az időseknek nyújtott szolgáltatások egymást kiegészítve nyújtanak az időskor valamennyi nehézségére olyan támogató választ, melynek segítségével megélhetővé válik a nyugodt és aktív időskor.

Az intézmény azokat, akik a lakhatásukat másként megoldani nem tudják, az éjszakai időszakban nyitva tartó menedékhelyen fogadja, ahol az éjszakákat biztonságos környezetben, pihenésre alkalmas helyen tudják eltölteni, napközben pedig az ebben az időszakban elérhető melegedőben vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Az intézmény átmeneti szállót biztosít azoknak a lakhatási nehézséggel küzdők számára, akik ezzel a támogatással teljes életet tudnak élni, lakhatásukat a későbbiekben hosszú távon rendezni tudják. Azok számára, akik az intézmény ellátásait nem tudják, vagy nem akarják igénybe venni, mindennapjaikat otthontalanul, lakhatásra alkalmatlan helyeken vagy közterületeken töltik, alacsonyküszöbű ártalomcsökkentő, a közterületen elérhető szolgáltatásokat nyújtanak az intézmény szakemberei.

A fogyatékkal élők mindennapjait otthonaikban végzendő kisebb-nagyobb teendők elvégzésével támogatjuk, segítjük az utazásukat, továbbá a nappali elfoglaltságot, fejlesztő tevékenységet biztosítunk számukra. Az intézmény kerámia- és varróműhelyének termékei az ott dolgozó sérültek munkáját dicsérik.

A Szociális Gondozó Központ szolgáltatásaival a várandós kortól az időskor végéig nyújt választ az emberi élet nehézségeire, a tevékenységek megvalósítását az intézmény mellett működő civil szervezet segíti. Szakembereink nemcsak az „íróasztal mögött”, hanem az ügyfeleik otthonába, szükség szerint a közterületekre (ki)vitt támogatásokkal nyújtanak megoldásokat, elérhetők nemcsak személyesen, hanem online konzultációk keretében is.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Tovább
Idősek ellátása Tovább
Habilitációs Központ Tovább
Hajléktalanellátás Tovább