Szociális étkeztetés

A szolgáltatást olyan személyek igényelhetik, akik saját maguk ellátására még részben képesek, de életkoruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk okán a meleg étel elkészítése már nehézséget okoz számukra.

Az ételt, saját maguk is elvihetik, vagy helyben fogyaszthatják az ellátottak, illetve lehetőség van arra, hogy az intézmény gépkocsija házhoz szállítsa azt. Igény szerint tejmentes és cukros diétát is tudunk biztosítani.

A jelentkezés módja

A szolgáltatás igénybevételére jelzés érkezhet írásban, telefonon, vagy személyesen: a kérelmezőtől, a hozzátartozóktól, a háziorvostól, illetve minden olyan személytől, aki a lakókörnyezetében ellátatlan időst, vagy szociálisan rászorult embert észlel. A kérelem kitöltése után felvesszük a kapcsolatot az igénylővel, illetve családjával egyaránt.

A jogosultság részteles feltételeit a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál az alábbiakat kell figyelembe venni:

Fellebbezés

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri

Az ellátás igényléséhez szükséges iratok: